Oferta

1 MODUŁ 112 mm X 104mm

*Cena podana w cenniku jest opłatą miesięczną.

*minimalny okres współpracy wynosi 3 miesiące

 

CZAS EMISJI

1 MODUŁ

2 MODUŁY 4 MODUŁY 8 MODUŁÓW
1 Miesiąc   299 zł netto  549 zł netto  999 zł netto 1799 zł netto