Oferta

1 MODUŁ 112 mm X 104mm

*Cena podana w cenniku jest opłatą miesiączną.

CZAS EMISJI 1 MODUŁ 4 MODUŁY 6 MODUŁÓW 12 MODUŁÓW
2 miesiące

 *330zł netto

*275zł netto

*230zł netto

*220zł netto

4 miesiące

*290zł netto

*240zł netto

*220zł netto

*210zł netto

6 miesięcy

*280zł netto

*230zł netto

*210zł netto

*200zł netto

12 miesięcy

*270zł netto

*220zł netto

*200zł netto

*195zł netto